Herb

Warszawskiego Ruchu Homoseksualnego

Poniższy herb jest wersją zmodyfikowaną względem pierwowzoru z 1987 roku,
którego kopia nigdzie się nie zachowała.