Listy:
austriackiej Österreichische "AIDS-Hilfe"
austriackiej HOSI "Wien" i
szwajcarskiej HACH-CHOSE-COSA,

posądzanych o finansowanie
działalności Waldemara Zboralskiego
w okresie, gdy pełnił funkcję przewodniczącego

Warszawskiego Ruchu Homoseksualnego

(format PDF)