Treść listu prof. Mikołaja Kozakiewicza z dnia 5 marca 1988 r.

do gen. Czesława Kiszczaka,

ministra spraw wewnętrznych PRL,

w sprawie homoseksualistów

z Warszawskiego Ruchu Homoseksualnego

(format PDF)