Miesięcznik „INACZEJ” nr 9/Luty 1991 r.

Tytuł artykułu: „Wspomnienia weterana”