Legitymacja służbowa Waldemara Zboralskiego
jako asystenta Rektora
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze