Miesięcznik „INACZEJ”, nr 10/1999 r.

Wywiad pt.: „Pytaniami deptano najintymniejszą sferę człowieka”

z Waldemarem Zboralskim rozmawiał Sergiusz Wróblewski