Pierwszy dyplom Kampanii Przeciw Homofobii

nadania członkostwa honorowego

Waldemarowi Zboralskiemu