Certyfikat

z zawarcia związku partnerskiego (ang.: Civil Partnership)

w urzędzie stanu cywilnego  w Dukinfield (Anglia)

w dniu 12 października 2007 r.

pomiędzy Waldemarem Zboralskim

a Krzysztofem Nowakiem