Poświadczenie Sądu Koronnego w Manchesterze (Anglia)

o pełnienia funkcji ławnika sądowego z nr 043541244

wystawione na Waldemara Zboralskiego